Home Kominické práce

Přihlášení

Designed by:
canaletto
Kominické práce PDF Tisk Email

 

Kominík - Kominické práce

Čištění komínů a kontrola spalinových cest

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění.
Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Oproti původní vyhlášce je nyní umožněno provádět čištění spalinových cest spotřebičů na tuhá paliva
(o výkonu do 50 kW) svépomocí,
ale i tak je třeba, aby alespoň jednou ročně byl komín zkontrolován odborně způsobilou osobou   (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví).

O provedené kontrole, anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
 

Hasiči můžou uložit pokutu bylo-li zjištěno, že požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.


 

Kontrola spalinových cest

Provádíme pravidelné roční kontroly spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Nové komíny

Dodáváme a stavíme komínové systémy BLK – betonový lehčený komín.
Výhodou tohoto systému je nízká hmotnost (možnost založení komínu v různém podlaží).
Velký rozsah průměrů dodávaných výrobcem (zvolení odpovídajícího průměru pro daný spotřebič).
Možnost přesného výškového nastavení sopouchu (tento systém není limitován délkou tvarovek).
Vysoká životnost - záruka 10 let - životnost 80 let - odolnost proti vyhoření – vložky nepraskají.

Třísložkové komínové systémy - dodáváme i keramické systémové komíny (Schiedel, Eko, Ciko)

Fasádní komínové systémy - jsou tvořeny komínovou vložkou ,izolací a komínovým pláštěm.
Výhodou těchto systému je snadná dodatečná montáž do stavby (malé rozměry při zachování vysokého tepelného odporu), nízká hmotnost, jednoduchá montáž, estetický vzhled ( možnost volby materiálu komínového pláště), jedinečná řešení umístění spotřebičů v prostoru kde nelze postavit klasický komín.

Stavíme komíny z cihel - Ubouráním starého zdiva a postavením nového. Používáme výhradně cihly a malty KLINKER.
Při těchto pracích používáme stavební výtah pro dopravu materiálu (minimalizujeme možnost znečištění obytné části domu).
Odvoz suti na skládku ( minimální zátěž životního prostředí ).

Drobné opravy komínů

Opravy komínů v nadstřešní části – natažení nadstřešní části do omítky, spárování komínového zdiva.
Opravy opadaných částí omítek v půdní části domu.
Opravy komínových desek (možnosti plechové ,pískovcové ,betonové).

 

Ankety

Odkud jste se o nás dozvěděli?
 

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 3