Home Technologie

Přihlášení

Designed by:
canaletto
Technologie
Bobcat S650 PDF Tisk Email

Strojem Bobcat S650 provádíme zemní a výkopové práce, hloubení základových pasů, modelace zahrad, terénní úpravy, bourací práce, přípravu podloží základových desek a zámkové dlažby, kopání drážek velikostí 30, 40, 50 a 60cm. Budování přípojek inženýrských síťí, hloubení bazénů, okrasných jezírek zahrad. Odstraňování náletových dřevin a pařezů. Odbahňování vodních toků a rybníků.

 

20170408 125625

 

20170524 173153

 

20170524 173202

 
Kominické práce PDF Tisk Email

 

Kominík - Kominické práce

Čištění komínů a kontrola spalinových cest

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění.
Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Oproti původní vyhlášce je nyní umožněno provádět čištění spalinových cest spotřebičů na tuhá paliva
(o výkonu do 50 kW) svépomocí,
ale i tak je třeba, aby alespoň jednou ročně byl komín zkontrolován odborně způsobilou osobou   (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví).

O provedené kontrole, anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
 

Hasiči můžou uložit pokutu bylo-li zjištěno, že požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.


 

Kontrola spalinových cest

Provádíme pravidelné roční kontroly spalinových cest dle Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Nové komíny

Dodáváme a stavíme komínové systémy BLK – betonový lehčený komín.
Výhodou tohoto systému je nízká hmotnost (možnost založení komínu v různém podlaží).
Velký rozsah průměrů dodávaných výrobcem (zvolení odpovídajícího průměru pro daný spotřebič).
Možnost přesného výškového nastavení sopouchu (tento systém není limitován délkou tvarovek).
Vysoká životnost - záruka 10 let - životnost 80 let - odolnost proti vyhoření – vložky nepraskají.

Třísložkové komínové systémy - dodáváme i keramické systémové komíny (Schiedel, Eko, Ciko)

Fasádní komínové systémy - jsou tvořeny komínovou vložkou ,izolací a komínovým pláštěm.
Výhodou těchto systému je snadná dodatečná montáž do stavby (malé rozměry při zachování vysokého tepelného odporu), nízká hmotnost, jednoduchá montáž, estetický vzhled ( možnost volby materiálu komínového pláště), jedinečná řešení umístění spotřebičů v prostoru kde nelze postavit klasický komín.

Stavíme komíny z cihel - Ubouráním starého zdiva a postavením nového. Používáme výhradně cihly a malty KLINKER.
Při těchto pracích používáme stavební výtah pro dopravu materiálu (minimalizujeme možnost znečištění obytné části domu).
Odvoz suti na skládku ( minimální zátěž životního prostředí ).

Drobné opravy komínů

Opravy komínů v nadstřešní části – natažení nadstřešní části do omítky, spárování komínového zdiva.
Opravy opadaných částí omítek v půdní části domu.
Opravy komínových desek (možnosti plechové ,pískovcové ,betonové).

 
Strojní omítání PDF Tisk Email

Rychlejší a kvalitnější strojní omítání

Strojní omítání je moderní postup, který se od ručního omítání liší především rychlostí a vyšší kvalitou. Jaké možnosti nám tato technologie přináší? Jak celý postup probíhá v praxi a jaké materiály se na strojní omítání používají? Kdy si strojní omítání objednat a s jakou stavební připraveností počítat? Kde můžeme využít možnosti strojního omítání a lze tento princip využít i pro omítky na podkladě nepravidelných tvarů?
Hlavních výhod strojního omítání najdeme hned několik. Na prvním místě bychom měli zmínit výbornou kvalitu omítky, kterou zaručuje strojní zpracování. Kromě kvality ale oceníme i rychlost omítání, která je v porovnání s ruční prací řemeslníků několikanásobná. Konkrétně lze omítnout 80m2 plochy denně.

Strojní omítání v praxi

Postup strojního omítání se od klasického ručního omítání liší již přípravou směsi. Tu nenamíchává řemeslník, ale přímo stroj. Díky tomu získáme směs s lepší konzistencí a s perfektní homogenitou. Zpracovanou hmotu omítací stroj stříká hadicí na stěnu. Jeden člověk tento stroj obsluhuje a další dva nanesenou hmotu uhlazují na stěně ručně a dorovnávají. Díky stejnoměrnému složení směsi se s materiálem výborně pracuje a lépe se stahuje do rohů, takže i ručně provedená část práce probíhá o něco rychleji. Nástřik strojem probíhá efektivně, proces tedy minimalizuje i ztrátu materiálu.

Omítání rohů

Rohy se omítají za pomoci speciálních rohových omítkových profilů, které roh chrání a hlavně slouží k vytvoření přesného tvaru.
Omítání oblých tvarů

Strojním omítáním lze vyřešit také omítání složitějších tvarů. Práci nám usnadní použití tvarovacích profilů, které se přizpůsobí požadovnému tvaru. Klenby, oblé tvary, nebo zakřivené rohy nejsou žádnou překážkou.

Kde lze strojně omítat?

Těžiště celého systému tvoří omítačka, která připravuje směs. Toto centrum stojí na místě a zpracovaná hmota se na místo určení rozvádí dlouhou hadicí. Hadice může mít délku 15 až 20 metrů. Se strojem lze samozřejmě pohybovat podle potřeby, takže jej můžeme využít jak pro interiérové, tak pro exteriérové omítky.

Materiály pro strojní omítání

Jaké se pro strojní omítání využívají materiály a jaká je jejich cena? V této oblasti porovnávat ruční a strojní postup nemusíme, protože výchozí suroviny se používají stejné, od stejných výrobců. Omítky v moderním stavebnictví se dodávají v podobě suchých směsí (kupujeme směs s označením pro strojní použití), ke kterým stačí přidat odpovídající množství vody a správně rozmíchat.

Výběr druhu směsi nám určí architekt, nejčastěji se pracuje s vápeno cementovou, sádrovou a vápeno sádrovou variantou. I zde platí, že strojní práce nabízí vyšší kvalitu přípravy směsi.
Kde lze strojní omítání použít?

Tuto technologii lze použít prakticky všude, stačí si jen vybrat požadovanou směs pro strojní zpracování od dobrého výrobce. Jestli bude omítka jednovrstvá nebo dvouvrstvá, určí technolog, většinou se provádí varianta dvou vrstev.

Strojní zpracování nelze použít pro zpracování omítek na zateplovací systémy. Ty vyžadují jiný postup, protože se zde nepoužívá klasická malta a směs se míchá ručně.

Stavební připravenost

Pro zapojení omítačky musíme připravit zásuvku pro napětí 380 V a přívod čisté tlakové vody. Důležité je mít dobře připravený podklad – čili suchou nemastnou zeď a prostředí bez prachu.

Objednávka

Kdy oslovit firmu? Pokud plánujeme nové omítky, měli bychom firmu oslovit v dostatečném časovém předstihu. Aktuálně doporučujeme asi tři až čtyři měsíce předem, v sezóně můžeme čekat ještě déle. Na druhou stranu nám omítání nezabere tolik času a umožní rychlejší průběh stavebních změn.
 
Kamínková podlaha PDF Tisk Email

Kamínková podlaha - renovace starých schodů

Položená kamínková podlaha na schodech z dlažby.

 

 

 
Kamenné chodníky PDF Tisk Email

Kamenné chodníky neboli dlážděné chodníky

Kamenné chodníky mohou být z placatých kamenů s velkou nášlapnou plochou čili dlážděné nebo štětované kde se použité kameny vzájemně do sebe klínují. Dlážděné chodníky jsou vhodné na místa s nevelkým hmotnostním zatížením, kde jsou kladeny nároky hlavně na estetickou stránku díla. Jejich funkčnost je stoprocentní avšak pro větší zatížení jsou vhodné spíše chodníky štětované .

 

Materiál pro kamenné stavby

U materiálu používaného pro tuto práci je víc faktorů které ovlivňují jeho použitelnost.

Důležité pravidlo při výběru kamene
   tvrdost kamene - aby se vlivem klimatu po čase nerozpadl
   kamen bez puklin - aby ho neroztrhal mráz

Kameny vhodné pro stavbu

 

 Zeď lze postavit téměř z jakéhokoliv kamene. Naše firma si stavební kameny osobně pečlivě vybírá, jelikož tím předcházíme ztrátám způsobených jeho nepoužitelností do pohledové části a minimalizujeme nutnosti úprav (pokud kámen standardními metodami upravovat lze).

Pro úpravu nepoužíváme téměř žádné speciální nářadí (pokud to není přímo na žádost zákazníka), protože každý viditelný řez působí v přírodní zdi umělým dojmem. Vzhledem k lokalitě ve které pracujeme nejvíce (oblast východních Krkonoš), používáme hlavně přírodní kámen . což je rula/svor, ale stavíme také z pískovce, vápence, porfíru a žuly.

Druhy kamenů

svor_n.jpg Svor

 

  Svor je přeměněná hornina, tvořena z jílových a písčitých usazenin. Je to druh krystalické břidlice, skládá ze slídy, křemene, granátu, kyanitu či turmalínu. Vzhled vykreslují šupiny světlé slídy a hrubší zrna křemene. 

 

rula_n.jpg Rula

 

  Rula může mít různý vzhled, např. zrnitý s nevýrazným usměrněním slíd, plástevný se souvislými slídovými pásky, okatý s čočkami světlých nerostů, stébelnatý aj. Zrno mají ruly jemné až hrubé a barva je světle šedá, šedá, tmavošedá, žlutavá, hnědá až červenavá.


piskovec_n.jpg Pískovec

 

  Pískovec je zpevněná, usazená hornina, podstatnou část tvoří křemen. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy: od šedé přes žlutou až k červené, někdy může být i vícebarevný.

 

vapenec_n.jpg

Vápenec

   Vápence jsou celistvé sedimentární horniny. Mají bílou, šedavou barvu, ale jsou také červenavé, anebo se zbarvují i jinými odstíny, podle příměsí. 

porfyr_n.jpg Porfýr

 

   Tento kámen je velice pevný a vhodný pro výrobu exteriérové i interiérové dlažby, schodů či obkladů. Snáší dobře mráz a nepodléhá erozi. U řezaného povrchu vynikne především zajímavá kresba a barevnost tohoto kamene.

 

zula_n.jpg Žula (Granit)

 

  Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Žuly jsou stejnoměrně zrnité.

 

 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Ankety

Odkud jste se o nás dozvěděli?
 

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 4